Československo

1984     10€

Slovensko

1993     14€

Slovensko

1999     18€

Slovensko

2001      14€

Slovensko

2003      15€
Československo

1986     100€


Slovensko

1994     13€

Slovensko

2000     55€

Slovensko

2002     14€

Česká republika

2003     predané