Čechy a Morava

10 halier 1941     2,80€

Čechy a Morava

20 halier 1942      3€

Čechy a Morava

50 halier 1941       2€

Čechy a Morava

1 koruna 1943       4€

Čechy a Morava

10 halier 1942      2,80€

Čechy a Morava

20 halier 1944       3€

Čechy a Morava

1 koruna 1941      4€